Đào tạo hợp tác quốc tế Tuyển sinh hệ liên kết đào tạo năm học 2015 - 2016

31/05/2016

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

 

 

                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                            THÔNG BÁO

 

                                                                (V/v xét tuyển chương trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân chính quy)

 

            Căn cứ theo quyết định số 4088/QĐ-BGDDT về việc cho phép Viện Đại học Mở Hà Nội và trường Đại học Công Nghệ Trùng Khánh thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân đại học chính quy.

Năm học 2015 – 2016 Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 100 chỉ tiêu theo hệ liên kết đào tạo đại học cấp bằng cử nhân chính quy giữa Viện Đại học Mở Hà Nội và Đại học Công Nghệ Trùng Khánh Trung Quốc.

I.     Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đạt điểm sàn trong kỳ thi tuyển sinh đại học Quốc gia năm 2014.

II.    Thời gian và chương trình đào tạo: 150 tín chỉ (4 năm)

 -  Giai đoạn 1 (02 năm): Sinh viên theo học 89 tín chỉ Tiếng Trung Quốc và các môn chuyên ngành cơ sở tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo giai đoạn 1, đạt trình độ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 hoặc tương đương đủ điều kiện chuyển tiếp giai đoạn 2.

 -  Giai đoạn 2 (02 năm): Sinh viên tiếp tục theo học 61 tín chỉ các môn chuyên ngành chuyên sâu tại Trường Đại học Công Nghệ Trùng Khánh.

            Sinh viên sau khi hoàn thành 150 tín chỉ, có chứng chỉ HSK cấp 5 do BGD Trung Quốc cấp sẽ được Đại học Công Nghệ Trùng Khánh cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy.

 -  Sinh viên có thể lựa chọn theo học các ngành sau: Tài chính; Quản trị kinh doanh; Marketing; Kế toán; Kinh tế thương mại Quốc tế; Quản trị du lịch; Hán ngữ đối ngoại.

 III.  Kinh phí đào tạo:

 -  Giai đoạn 1 (tại Viện Đại học Mở Hà Nội)                  :   7.500.000 VNĐ/ học kỳ

 -  Giai đoạn 2 (tại trường ĐH Công Nghệ Trùng Khánh): 23.000.000 VNĐ/ học kỳ (Bao gồm phí ở)

 IV.   Chính sách học bổng: Sinh viên tham gia chương trình Liên Kết đào tạo năm học 2015 sẽ có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng khuyến học có giá trị như sau:

 -  Học bổng của chính phủ Trung Quốc

 -  Học bổng của thị trưởng Trùng Khánh

 -  Học bổng của Hiệu trưởng trường Đại học Công Nghệ Trùng Khánh Trung Quốc

V. HẠN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN : ĐỢT 1: TỪ 01/8/2015 ĐẾN 31/8/2015

 -  Địa chỉ liên hệ:  Khoa Tiếng Trung Quốc, Viện Đại học Mở Hà Nội, nhà B101 – Phố Nguyễn Hiền, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

 -  Webside : http://www.hou.edu.vn hoặc http://khoatiengtrungquoc.hou.edu.vn

 -  Điện thoại tư vấn: 04.36231228 hoặc 0974497433

Số lượt xem : 1886
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu
Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mở HN