Hợp tác - quốc tế
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRÙNG KHÁNH

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRÙNG KHÁNH

Xem chi tiết
ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ QUẾ LÂM

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ QUẾ LÂM

Xem chi tiết
ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NAM QUẢNG CHÂU

ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NAM QUẢNG CHÂU

Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ QUẢNG CHÂU GIAO LƯU

Khoa Tiếng Trung Quốc - Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình trại hè giao lưu văn hóa năm 2015 dành cho sinh viên trong Khoa tham gia. Chương trình được tổ chức tại Đại học Khoa học và công nghệ Hoa Nam...

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐÀO TẠO HỢP TÁC QUỐC TẾ

Xem chi tiết
Việt Nam - Trung Quốc ra tuyên bố chung thời kỳ mới

Việt Nam và Trung Quốc ra tuyên bố chung nhằm phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Xem chi tiết
Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mở HN Trường Đại học Mở Hà Nội