KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY 2019

19/02/2019

Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên (SV) đang học, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội, đề nghị anh/chị điền vào phiếu khảo sát dưới đây. Phiếu khảo sát ý kiến sinh viên này sẽ được triển khai trong Chương trình Đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019. Đề nghị anh/chị vui lòng đọc kỹ và trả lời các câu hỏi:

http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-y-kien-sinh-vien-dai-hoc-he-chinh-quy-2019-OAoM7wTvwULe.html

Số lượt xem : 1583
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu
Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mở HN