Quá trình phát triển của Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội

12/06/2020

Ngày 03/11/1993, Chi bộ Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập trực thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Kim Truy - Viện trưởng đầu tiên của Nhà trường làm Bí thư đầu tiên của chi bộ.

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, chi bộ Viện Đại học Mở Hà Nội ngày càng lớn mạnh. Năm 1996, chi bộ được công nhận là Đảng bộ, trực thuộc Ban Đại học Thành ủy Hà Nội và gồm 04 chi bộ. Năm 2008, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội được thành lập và Đảng bộ Viện Đại học Mở Hà Nội là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Quá trình xây dựng và phát triển của Viện đại học Mở Hà Nội (nay là Trường Đại học Mở Hà Nội) gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Nhà trường. Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã trải qua 6 nhiệm kỳ đại hội. Hiện nay, Đảng bộ có 24 chi bộ, với 212 đảng viên, trong đó có 180 đảng viên chính thức. Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI có 10 đồng chí (01 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ), Ban Thường vụ có 03 đồng chí.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ Nhà trường luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, thống nhất về ý chí và hành động, phát huy được vai trò, sức mạnh trong công tác lãnh đạo, tổ chức, không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đón nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Đảng ủy Trường Đại học Mở Hà Nội đã phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết, đề ra chủ trương đúng đắn, kịp thời, lãnh đạo Nhà trường ngày càng ổn định, phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng: Cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý; Công tác cán bộ đi vào nề nếp; Công tác đào tạo được chú trọng, mở rộng quy mô, tăng cường về chất lượng; Hoạt động nghiên cứu khoa học có hiệu quả; Hoạt động hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo được đầu tư; Công tác tài chính công khai minh bạch; Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, ổn định và được nâng cao; An ninh, trật tự và an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ Nhà trường quan tâm

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường đạt những kết quả mới, quan trọng, đó là: Trường được phê duyệt thực hiện tự chủ toàn diện theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 152/QĐ-KĐCL ngày 30/3/2018; Trường đã được đổi tên thành Trường Đại học Mở Hà Nội tại Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặc biệt nhà trường tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường.

Với những thành tích đã đạt được, Trường Đại học Mở Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành liên quan tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân: Huân chương Lao động Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học; “Biểu tượng vàng của nguồn nhân lực Việt Nam”…

Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà Nội và nhiều đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ được nhận Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội; Bằng khen của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội trên các lĩnh vực hoạt động và nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Khối.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ trường Đại học Mở Hà Nội tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 19/6/2020. Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong Trường để tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Quyết tâm xây dựng trường Đại học Mở Hà Nội với mô hình quản trị đại học hiện đại, tự chủ toàn diện, chú trọng phát triển giáo dục mở và đào tạo từ xa, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.

Lãnh đạo Đảng ủy Trường Đại học Mở Hà Nội qua các thời kỳ:

* Khóa I, nhiệm kỳ 1996 – 1998

Đ/c Nguyễn Kim Truy – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Phan Văn Quế - Phó Bí thư Đảng ủy

Khóa II, nhiệm kỳ 1999 – 2002

Đ/c Nguyễn Kim Truy – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Phan Văn Quế - Phó Bí thư Đảng ủy

Khóa III, nhiệm kỳ 2002 – 2004

Đ/c Nguyễn Đăng Sửu – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy

Khóa IV, nhiệm kỳ 2005 – 2009

- Đ/c Phạm Minh Việt – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Phan Văn Quế - Phó Bí thư Đảng ủy

Khóa V, nhiệm kỳ 2010 – 2015

- Đ/c Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Nguyễn Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy

* Khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Đ/c Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Trương Tiến Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Khổng Thị Uyên - Ủy viên Ban Thường vụ

Nguồn: hou.edu.vn

Số lượt xem : 922
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu
Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mở HN