Thời khóa biểu học kỳ phụ học 2014-2015

31/05/2016

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2014 - 2015

Áp dụng từ ngày 04 tháng 07 năm 2015

 

TKB_HKFU

Sinh viên chú ý có một số thay đổi như sau:

 

1. Đổi giờ học và ngày học của 5 môn học có sinh viên bị trùng lịch.Cụ thể: 

   - Ngôn ngữ và văn hoá: Đổi từ sáng thứ 2 sang sáng thứ 7. 

   - Ngôn ngữ đối chiếu: Đổi từ chiều thứ 3(tiết 6 -9 ) sang chiều tối thứ 3 ( Tiết 10 - 13).

   - Lịch sử Đảng CSVN + Tư tưởng Hồ Chí Minh: Đổi từ sáng thứ 4 sang chiều thứ 7. 

   - Tin học: Đổi từ chiều thứ 3 sang tối thứ 5 ( tiết 10 - 13)

   - Tiếng Anh 2, tách ra làm hai lớp Tiếng Anh 2.1 và Tiếng Anh 2.2, thời gian học xem trong TKB. Trong đó buổi chiều thứ 4 của lớp Tiếng Anh 2.1 đổi sang tối thứ 4 ( tiết 10-13)

2. Bổ sung thêm các lớp mới mở cho sinh viên K21. Cụ thể:

   - Tiếng Trung Quốc tổng hợp 3: học tuần 3 buổi vào chiều thứ 3, chiều thứ 5, chiều thứ 6. Bắt đầu từ ngày 7/7/2015.

   - Pháp luật đại cương: học tuần 1 buổi vào sáng thứ 7. Bắt đầu từ ngày 4/7.

   - Phương pháp nghiên cứu khoa học: học tuần 1 buổi vào sáng thứ 5. Bắt đầu học từ 9/7.

   - Tiếng Việt thực hành: Học tuần 1 buổi vào tối thứ 4 ( tiết 10 - 13). Bắt đầu học từ 8/7.

   - Môn Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 của K21 cũng sẽ mở lớp nhưng do chưa xếp được lịch giảng dạy nên sẽ tiếp tục thông báo sau.

Số lượt xem : 397
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu
Cổng thông tin tuyển sinh Trường Đại học Mở HN